Kategoria: Historia ubiorów

NAJWYŻSZY POZIOM

Ubiory okresu klasycznego osiągnęły w swej prostocie najwyzszy poziom, na którym pozostać miały bez większych zmian jeszcze w początkach okresu hellenistycznego.Z ubiorów męskich znanych z okresu archaicznego spotyka się w okresie klasycznym chitony, które występują w dwóch typach. Chiton wełniany z rękawami był oficjalnie uważany za odzież barba­rzyńców i traktowany pogardliwie. Pomimo to widzimy chitony z rę­kawami, nawet kilkakrotnie, w płaskorzeźbach słynnego fryzu procesji panatenajskiej w Partenonie, w grupie jeźdźców i młodzieńców bio­rących pieszo udział w procesji. Chitony z rękawami miały formę prostokątną, zeszyte były z dwóch części. 

Witaj! Ciesze się, że zajrzałeś na mojego bloga! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu. Moda i uroda to moje pasje, jak to na kobietkę przystało, dlatego będę tutaj zamieszczała nie tylko stylizacje modowe, ale też wiele artykułów dotyczących makijażu i dbania o cerę.

RODZAJE CHITONÓW

Do bocznych otworow doszywano rękawy również skrojone z wąskich prostokątów, krót­sze lub długie. Nosili ten ubiór przede wszystkim ludzie sta­rzy, kobiety służebne; nadawał się też do jazdy konnej w chłod­nej porze roku. Chitonów z rękawami używali niewolnicy obcego pochodzenia, pedagodzy, a także ludność wiejska. W początkach V w. p. n. e. chitony z rękawami weszły do kostiumów teatralnych w tragediach Ajschylosa.Drugi typ chitonów był bez rękawów i mógł być sporządzony z tkaniny prostokątnej o długości 3 m i szerokości około 1,10 m, z jednym szwem z boku,lub z dwóch części tkani­ny, połączonej zeszyciem po obu stronach (wymiary: 1,50 m długość, wzięta po­przecznie, i około 1,10 m wysokość prostokąta).

Witaj! Ciesze się, że zajrzałeś na mojego bloga! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu. Moda i uroda to moje pasje, jak to na kobietkę przystało, dlatego będę tutaj zamieszczała nie tylko stylizacje modowe, ale też wiele artykułów dotyczących makijażu i dbania o cerę.

CHITON BEZ RĘKAWÓW

Chi­ton wiązano lub spinano na ramionach sprzączka­mi. Na przodzie tkanina między sprzączkami była zawsze nieco ku przodowi wyciągnięta i pofałdowana, w tyle zaś chiton dość gładko przylegał na karku. Ubiór z tkaniny o tych proporcjach po przepa­saniu dochodził do kolan. Gdy na chiton wzięto większą tkaninę, skracano ją podwójnym przepasaniem , a między paskami powstawał wałek z fałdów, tzw. kolpos. Rzadko spotykanym sposobem skrócenia męskiego chito­nu wełnianego było utworzenie u góry „odrzutki“ z nad­miernej długości. Bez przepasania nosić mogły chiton tylko małe dzieci.  Chiton bez rękawów noszono czasem obsunięty i od­pięty na prawym ramieniu przy pracy wymagającej swobody ruchów; wówczas trudno byłoby go odróżnić od eksomidy (exomis), którą w życiu codziennym, pełnym wysiłków i pracy, nosili żołnierze, marynarze i rzemieślnicy. 

Witaj! Ciesze się, że zajrzałeś na mojego bloga! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu. Moda i uroda to moje pasje, jak to na kobietkę przystało, dlatego będę tutaj zamieszczała nie tylko stylizacje modowe, ale też wiele artykułów dotyczących makijażu i dbania o cerę.

W KOMEDII GRECKIEJ

Dla­tego zapewne eksomidę miał zawsze na sobie Hefajstos, bóg grecki trudniący się kowalstwem. W komedii greckiej używali exomisaktorzy, przy czym dla osiągnięcia ko­micznych sytuacji często skracano proporcje ubioru. Na eksomidę wystarczający był złożony w połowie prostokąt tkaniny o długości 2,30 m, a szerokości około 1,40 m. Po spięciu tkaniny na ramieniu należało ekso­midę ściągnąć tylko paskiem i ubiór był gotowy, gdyż tkaniny z boku nie zeszywano ani nie spinano. Fibulę na ramieniu można było zastąpić wiązaniem ubioru na tasiemki odpowiednio umiesz­czone. Na zabytkach sztuki klasycznej eksomidę ma na sobie w grupie panatenajskiej defilady na płaskorzeźbie Partenonu mężczyzna prowadzący zaprzęg i drugi, który usiłuje zatrzymać konia.

Witaj! Ciesze się, że zajrzałeś na mojego bloga! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu. Moda i uroda to moje pasje, jak to na kobietkę przystało, dlatego będę tutaj zamieszczała nie tylko stylizacje modowe, ale też wiele artykułów dotyczących makijażu i dbania o cerę.

MARYNARZE GRECCY

Marynarze greccy, robotnicy, którzy nosili krótsze chitony lub eksomidy, używali jako na­krycia głowy małej czapeczki bez brzegów, robionej ze skóry lub filcu, zwanej pilos, którą nosił również i Odyseusz w czasie po­dróży morskiej.Wierzchnim nakryciem, często noszonym na chitonie, była chla- mida, która służyła również jako je­dyny ubiór młodzieńcom uprawia­jącym ćwiczenia fizyczne, narzuca­na w chwili odpoczynku na roz­grzane ciało. Chlamidy używano również jako płaszcza przy jeździe konnej. Spinana na ramieniu chlami- da była atrybutem, który stale towa­rzyszył bogu Hermesowi jako opie­kunowi ćwiczeń fizycznych, nie została też pominięta na słynnym posągu Praksytelesa (Hermes z Dio­nizosem).

Witaj! Ciesze się, że zajrzałeś na mojego bloga! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu. Moda i uroda to moje pasje, jak to na kobietkę przystało, dlatego będę tutaj zamieszczała nie tylko stylizacje modowe, ale też wiele artykułów dotyczących makijażu i dbania o cerę.